Clima

Clima reprezintă caracteristici generale din aria de intereferenţă a Subcarpaţilor Prahovei cu Câmpina Română, dar şi unele particularităţi generate de factorii geografici locali ţinând de relief, de diferenţele de altitudine şi fragmentarea lui, de orientarea faţă de masele de aer umed sau uscat.
Cum vetrele satelor aferente localităţii Floreşti sunt situate pe terasele Prahovei, cu excepţia satului Cătina, situat în albia majoră, creează o diferenţă de altitudine între sudul aşezării şi rama sudică a Subcarpaţilor de circa 130-140 de metri, ceea ce duce la diferenţe de temperatură şi o dinamică diurnă a atmosferei.
Alt aspect se referă la orientarea de la nord, la nord-vest spre sud, sud-est a interfluviilor şi a văilor secundare, fapt ce imprimă o direcţie dinspre nord-vest a vânturilor din zonă.

Un alt factor îl reprezintă dinamica atmosferei generată de o serie de centri barici principali şi secundari care deplasează masele de aer determinând stări de vreme specifice zonei temperate.

Sintetizând, putem spune că temperatura medie anuală este în jur de 10 grade Celsius, iar luna cu cele mai scăzute temperaturi, ianuarie, înregistrează valori medii între -20 şi-40 grade Clesius. Gerurile cu valori sub -20 grade Celsius sunt foarte rare, iar răstimpul fără îngheţ depăşeşte 180 de zile.
Cât priveşte media precipitaţiilor, este de aproximativ 700 mm pe an, cu o perioadă de vârf în lunile mai si iunie.