Date geografice

Localitatea este aşezată la contactul Subcarpaţilor externi ai curburii cu câmpia înalta a Ploieştilor. Întrepătrunderea dealurilor cu câmpia este evidentă la doar câţiva kilometri atât la est şi spre nord-vest de Floreşti, cât şi spre sud-est de Măgureni, unde dealurile Ghemelia (aproape 426 m), Ţintea şi Pâuleşti (350-400 m) se pot observa foarte distinct.

Câmpurile se caracterizează mai ales printr-o mare uniformitate, dar păstrează încă urmele divagării Prahovei. Culoarul de vale a Prahovei căreia îi aparţine localitatea Floreşti cuprinde un relief alcătuit din zone interfluviale, terase şi lunca. Altitudinea interfluviilor variază de la 340 de metri în nordul localităţii, la 280 de metri în sud, fiind uşor înclinate pe direcţia nord-vest şi sud-est, conform orientării straturilor componente. Pentru Floreşti, terasele Băneşti şi Băicoi sunt cele mai importante.

Terasa Băneşti, pe care se situează şi localitatea cu acelaşi nume, se află la aproximativ 35 de metri altitudine. Aici pânza freatică se regăseşte la mică adâncime (3-4metri), ceea ce generează numeroase izvoare.

Terasa Băicoi este situată la aproape 317 de metri altitudine şi poartă, de secole, oraşul Băicoi. Grosimea pietrişurilor atinge aici 20-25 de metri. Ea se racordează cu terasa Măgureni, pe care se află aşezate satele Novăceşti, Cătina şi Călinesti, aferente comunei Floresti.

Câmpurile, atât datorită uniformităţii şi lărgimii, cât şi gradului redus de fragmentare, devin suprafeţe optime pentru agricultură şi extinderea vetrelor de sat, cu posibilităţi de racordare la arterele de circulaţie şi transport.