Populatie

Cu prilejul recensamantului din ianuarie 1992, suprafaţa locuibilă a satelor era următoarea: Floreşti 44.133 mp, Călineşti 4.949 mp, Cătina 10.813 mp, Novăceşti 6.719 mp, iar Cap Roşu 3.169 mp. Comuna Floresti cu satele aferente acesteia se răsfira pe o arie ce măsoară 69.783 mp.

Din punct de vedere al populaţiei, Floreştii se numără printre comunele mari ale judeţului şi ţării, având la 1 ianuarie 1992, un total de 7.815 suflete repartizate astfel: Florești, reşedinţă, amplasată central, 4.983 locuitori; Cap Roşu 319;Câlmesti 445; Cătina 1.334 şi Novăceşti 734.

Integrată în Muntenia centrală, în vestul judeţului Prahova zona de maxima densitate, 200-250 de locuitori pe kilometru pătrat, populaţia din Floreşti a cunoscut, de la o etapă la alta, o evoluţie diferita.

La începutul secolului al XIX lea, densitatea populaţiei în zona de contact a Subcarpaţilor Munteniei cu câmpia era de şapte ori mai mare decât în câmpia propriu-zisă.

Populaţia comunei Floreşti era concentrată în lungul drumului Călineşti – Cătina, plus câteva grupuri de case în Novăceşti şi Cap Roşu. Diversificarea vieţii economice a dus apoi, la extinderea localităţii şi a densităţii aşa încât, Călineştii, Cătina şi Novăceştii au luat aspectul unui sat compact, tipic zonei de câmpie, în timp ce Floreştii se dezvoltă tentacular, îndreptându-se cu paşi repezi spre statutul de oraş prahovean.

Dezvoltarea industriei şi popularizarea forţei de muncă, după 1950, au făcut ca la recensământul de la 1956, densitatea populaţiei să fie de 234 locuitori pe km. O uşoară creştere s-a constatat cu prilejul recensământului din 1966, când existau 278 locuitori pe km, pentru ca în 1980, să depăşească 350 locuitori pe km.