Religie

Biserica “Sfânta Treime”

Stabilirea în comuna Floreşti a familiei Cantacuzino a determinat construirea unui sfânt locaş de închinăciune. Între anii 1826-1830, vornicul Grigore Cantacuzino a clădit primul locaş de acest gen ce a fost sfinţit în anul 1833.
După moartea vornicului, soţia sa Luxiţa a decis să construiască în locul acestei bisericii, o alta mai mare şi mai impozantă. Data când a fost clădită aceasta din urmă o aflăm chiar din pisania de la intrare:

“Această sfântă biserică cu hramul Sfânta Treime şi Naşterea Maicii Domnului s-a zidit din temeli şi înfrumuseţat precum se vede prin devotamentul şi cheltuiala D.nei Luxiţa Gr. Cantacuzino la anul 1887 martie 20 …”.

Important din punct de vedere artistic la construirea acestei biserici este pictura realizată de unul dintre cei mai renumiţi pictori de biserici din ţară: Gh. M. Tătărescu. În ultimii ani, parohia bisericii “Sfânta Treime” a beneficiat de o serie întreagă de modificări: capela parohială a fost pictată şi dotată cu încălzire centrală, cimitirul parohial a fost extins, curtea interioară a fost amenajată şi delimitată de Spitalul TBC, faţada bisericii a fost refăcută. De asemenea, s-a construit o anexă pentru ocazii festive şi s-au efectuat lucrări de întreţinere la casa parohială.

Biserica “Adormirea Maicii Domnului”

Lăcaşul de cult cu hramul Adormirea Maicii Domnului din satul Călineşti este unul din monumentele cele mai interesante din zonă. A fost înălţată în vremea domniei lui Matei Basarab de câţiva boieri ai săi.Ctitorită în anul 1646, Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului a fost pictată în anul 1832, iar în jurul anului 1850 s-au întreprins unele lucrări de reparaţii cu care prilej s-au
adăugat şi cele două turnuri laterale, ortogonale, lipite de corpul lăcaşului de cult, cu cheltuiala
generalului Mavru.

Biserica Creştină Penticostala

In Floreşti mişcarea penticostală a apărut în jurul anilor 1950. Astfel aceasta a fost organizată şi a funcţionat la acea vreme în casele unor credinciosi, (Craciun Vasile, Martinescu Vasile). în casa celui din urmă având o încăpere special amenajată cu o suprafaţă de circa 70mp, biserica a funcţiona pana în anul 1992, an în care s-a început construcţia unui nou lăcaş de cult, chiar la aceeaşi adresă, str. Unirii, nr. 39.

Biserica Creştină – Adventistă de Ziua a Şaptea

Biserica Creştină – Adventistă de Ziua a Şaptea din Călineşti a luat fiinţă în anul 1926 şi a avut la început 25 de credincioşi. Ea face parte din Conferinţa Muntenia. Are sediul actual în Căina, în prezent numărul credincioşilor este de 40.