Plan

Pentru a privi cu mai multă încredere viitorul, vă prezentăm şi principalele obiective ce sunt în atenţia administraţiei publice locale pentru anul 2012, astfel:

1. Realizarea documentaţiei privind scoaterea la licitaţie a contractului de lucrări vizând execuţia reţelei de apă, canalizare şi trotuare în sat Novăceşti;
2. Realizarea documentaţiei privind scoaterea la licitaţie a contractului de lucrări vizând execuţia reţelei de canalizare, apă şi a staţiei de epurare în sat Cătina, comuna Floreşti;
3. Continuarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor principale, secundare şi a căilor de acces în comuna Floreşti şi Călineşti;
4. Continuarea lucrărilor de extindere a reţelelor de canalizare în zonele unde acestea nu erau posibil de realizat din punct de vedere tehnic, cu ajutorul unor tehnologii noi, prin sistem pneumatic (în mod experimental);
5. Reabilitarea reţelelor de apă din sat Cătina (Valea Morii) şi realizarea unei reţele de canalizare;
6. începerea lucrărilor de reabilitare a palatului “Micul Trianon”(Casa de Cultură);
7. Modernizarea zonelor: blocuri noi, blocuri vechi şi blocuri centru;
8. Continuarea lucrărilor la grădiniţa cu program prelungit “Alice Cantacuzino”;
9. Reabilitarea zonei Gării;
10. începerea lucrărilor de reparaţii la clubul “Victoria”;
11. Modernizarea stadionului comunal de fotbal;
12. Amenajarea unui loc de joacă în satul Călineşti şi dotarea acestuia cu mobilier urban;
13. Extindere monitorizare video Călineşti şi Floreşti (acest lucru este necesar datorită faptului că numărul poliţiştilor a scăzut de la 7 la 1 şi acesta cu program fix; reducerea numărului de poliţişti locali; gradul mare al infracţionalităţii “tolerate de poliţie”, de pe raza comunei Floreşti şi Călineşti)