Proiecte

Obiective importante pentru comuna Floreşti, îndeplinite deja în anul 2011 :

1. încheierea lucrărilor de modernizare pe DC 111, Floreşti – Cap Roşu – DN1;
2. Realizarea documentaţiei şi scoaterea la licitaţie a lucrărilor de canalizare în zona Gară Floreşti, cu subtraversarea liniei ferate Bucureşti-Braşov;
3. Instalare monitorizare video în comuna Floreşti şi Călineşti;
4. Execuţia reţelei de apă pe DS 619 din sat Călineşti, precum şi reparaţii curente la reţelele de apă din comuna Floreşti;
5. Branşamente de apă şi canalizare la blocurile din zona Primăriei;
6. Modernizare trotuare în comuna Floreşti;
7. Amenajarea unui loc de joacă şi dotarea cu mobilier urban, lângă Grădiniţa cu program prelungit Floreşti;
8. Amenajare grupuri sanitare şi reparaţie instalaţie termică apă caldă la Grădiniţa Călineşti;
9. Lucrări de reparaţii la clădirea Grădiniţei Novăceşti şi la clădirea Dispensarului Uman Floreşti;
10. Lucrări de reparaţii la Biserica Ortodoxă Floreşti, precum şi execuţia gardului la cimitirul Bisericii Ortodoxe Floreşti;
11. La stabilimentul pentru protecţia câinilor comunitari din Floreşti s-au executat lucrările de canalizare menajeră;
12. Dotarea cu obiecte de cult bisericesc, a bisericilor ortodoxe din Floreşti şi Călineşti;
13. Dotarea remizei PSI Floreşti, cu materialele necesare pentru buna desfăşurare a activităţii;
14. Dotarea Poliţiei Locale Floreşti cu uniforme de serviciu şi staţii de emisie recepţie;
15. Dotarea şcolilor din Floreşti şi Călineşti cu materiale şi produse necesare întreţinerii acestora;
16. Achiziţionarea de la S.C. MICHELIN ROMANIA S.A. a Clubului Victoria, Sălii Polivalentă şi Stadionului Victoria;
17. Dotarea cu ghirlande luminoase a străzilor şi drumurilor comunei Floreşti, cu ocazia sărbătorilor de iarnă;
18. Revizia şi întreţinerea permanentă a instalaţiilor electrice din comuna Floreşti;
19. întocmirea de ridicări topografice şi intabulări terenuri intravilane şi extravilane ale comunei Floreşti;
20. întocmirea de proiecte şi studii de fezabilitate necesare etapei premergătoare începerii unor lucrări de execuţie;
21. Efectuarea de servicii de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie la şcoli, grădiniţe şi toate
instituţiile care aparţin administraţiei publice locale;
22. Continuarea lucrărilor la grădiniţa cu program prelungit “Alice Cantacuzino”;
23. Darea în folosinţă a sediului în care funcţionează Poşta Română, Poliţia Locală şi banca Cooperatistă Muscelul Câmpina.

Mai sunt multe de făcut la nivelul comunei, ştiu că sunteţi de acord cu opinia mea şi vă asigur că împreună formăm o echipă performantă având un singur scop: “SA DEZVOLTAM ÎMPREUNĂ CU DUMNEAVOASTRĂ COMUNA NOASTRĂ – COMUNA FLOREŞTI”

Cu stimă,
PRIMAR EUGEN EDUARD DAVID